Adatkezelési nyilatkozat

A weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) HighVibes Kft. székhely: 1112. Budapest, Rákó u. 15. cégjegyzékszám: 01-09-324321, (a továbbiakban: „HighVibes Kft”, illetve „mi”), üzemelteti abból a célból, hogy a Weboldal felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó”, illetve „Ön”) szolgáltatásokat nyújtson.

A jelen „Információk személyes adatai kezeléséről cookie-k és más webes technológiák használatával” dokumentum (a továbbiakban: „Információk”, illetve „Nyilatkozat”) ismerteti, hogyan kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat webes technológiák alkalmazásával. Jelen Nyilatkozat kitér különösen arra, (i) milyen webes technológiákat alkalmazhat a Weboldal, (ii) milyen személyes adatokat kezelünk Önről, (iii) hogyan és milyen célból használjuk fel és kezeljük ezeket az adatokat, (iv) kinek és hová továbbítjuk ezeket az adatokat, továbbá (v) hogyan védjük ezeket az adatokat, illetve Önnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Milyen webes technológiákat alkalmazhat a Weboldal?

Mi, továbbá egyes harmadik felek, amelyek tartalmat, hirdetést és más funkciókat biztosítunk a Weboldalunkon keresztül, különböző technológiák alkalmazásával gyűjtünk és kezelünk adatokat, amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, ezek közé tartoznak a cookie-k, illetve más technológiák is.

Cookie-k

A cookie-k olyan kis fájlok, amelyek az Ön készülékén tárolódnak, és segítenek nekünk az Ön tevékenységeiről adatokat gyűjteni. A cookie-k különösen alkalmasak arra, hogy használatukkal az Ön beállításait és preferenciáit tároljuk, megőrizzük belépési adatait, célzottan kiválasztott tartalmat és marketing anyagokat kínáljunk, illetve jobban megértsük, Weboldalunk mely részei a legnépszerűbbek, és elemezhessük Weboldalunk működését. A cookie-k származhatnak tőlünk (a továbbiakban: „saját cookie-k”) vagy harmadik felektől is, amelyek szolgáltatásait igénybe vesszük (a továbbiakban: „harmadik féltől származó cookie-k”).

IP-cím

Az IP-cím egy egyedi szám, amit az Internet Protokollon keresztül kommunikáló számítógéphez, vagy más készülékhez rendelnek hozzá. Minden egyes alkalommal, amikor adatküldésre kerül sor, szükség van a küldő és a fogadó IP-címére.

Pixel

A pixel egy szoftveres kód, amely lehetővé teszi a felhasználók és viselkedésük nyomonkövetését olyan weboldalakon, amelyeken a pixelt alkalmazzák. Alkalmas olyan alapvető nyomonkövetési műveletekre, mint például annak rögzítése, a felhasználó meglátogatott-e egy weboldalt, de egyes műveletek részletes nyomonkövetésére is, például, hogy egy terméket behelyezett a kosárba, kiválasztott egy terméket, elküldött egy űrlapot, stb. A pixel az összegyűjtött információkat elküldheti harmadik félnek, így a kód szolgáltatójának.

 

Kezelt személyes adatok

A Weboldal az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat és Önre vonatkozó adatokat kezeli:

A Weboldal használata. Kezelhetünk adatokat arra vonatkozóan, hogyan használja a Weboldalt számítógépe, telefonja vagy más készüléke segítségével, amellyel megnyitja a Weboldalt. Kezelhetjük például:

 • A készülékadatokat: hardvertípus, egyedi készülékazonosítók, MAC-cím, IP-cím, operációs rendszer verziószám, készülék-beállítások;
 • A naplózott adatokat: A Weboldal használatának időpontja és időtartama, keresési adatok, továbbá a cookie-kban tárolt bármely más információ, ami egyedileg azonosíthatja a böngészőjét vagy ügyfélfiókját;
 • A helyadatokat: Különböző helymeghatározási technológiák, például GPS, Wi-Fi hozzáférési pont vagy más, a készülék földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatokat biztosító érzékelők által gyűjtött adatok az ön elhelyezkedéséről;
 • Egyéb adatokat: A Weboldal használatára vonatkozó adatok, amelyeket akkor kezelhetünk, ha Ön harmadik felek weboldalait vagy alkalmazásait használja, illetve keresi fel, amelyek együttműködő partnereink, továbbá adatok arra vonatkozóan, Ön hogyan használja a Weboldal tartalmi elemeit.

A kapott, Önre vagy tevékenységeire vonatkozó személyes adatokat kombinálhatjuk más információkkal, amelyek nyilvános forrásból származnak, amennyiben a jogszabályok ezt nem tiltják.

 

Az adatkezelés célja és leírása

A személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

A Weboldal funkcionalitásának biztosítása. A személyes adatai segítenek minket abban, hogy olyan alapvető funkciók megfelelő működését biztosítani tudjuk, mint a navigáció, hozzáférés a Weboldal biztosított részeihez, a webes tartalmak gyors letöltése, vagy a felhasználók azonosítása. A Weboldal nem tud megfelelően működni olyan adatok kezelése nélkül, amelyek ebből a célból szükségesek.

A felhasználói preferenciák mentése az adott domainre vonatkozóan, a munkamenet időtartamára, vagy indokolt, rövid időtartamra. A személyes adatok felhasználásával tudjuk növelni a felhasználók kényelmét, oly módon, hogy a beállításokkal kapcsolatos adatokat tárolunk, például a nyelvre, régióra, a képernyő felbontására, a cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásra, stb. vonatkozóan.

A felhasználói preferenciák megőrzése több weboldalon. A személyes adatok felhasználásával tudjuk növelni a felhasználók kényelmét, oly módon, hogy a weboldalakhoz rendelünk beállításokat, például a nyelvre, régióra, a képernyő felbontására, a cookie-k használatára vonatkozó jóváhagyásra, stb. vonatkozóan.

A Weboldal forgalmának követése: Analitikus jellegű saját cookie-kat használunk a forgalom követése céljából. Ezek a cookie-k nem tartalmazzák a felhasználók egyedi azonosítását.

A felhasználói viselkedés elemzése és az ezzel kapcsolatos statisztikák. A személyes adatok felhasználásával statisztikákat készítenek, illetve a felhasználók viselkedését követik és elemzik különböző weboldalakon. Az adatok felhasználásával anonimizált jelentések készülhetnek. A belső adatbázisokban tárolt személyes adatok különböző kombinációi alapján a felhasználók visszakereshetőek.

Termékekkel kapcsolatos marketing és kapcsolatfelvétel közösségi hálózatokon. Személyes adatai használatával tájékoztatjuk a HighVibes Kft., illetve harmadik felek termékeiről és szolgáltatásairól, eseményekről, nyereményjátékokról, hírlevelekről, hirdetésekről. Egyes személyes adatok felhasználásával történik a fenti üzenetek célcsoportjának megválasztása. Személyes adatai használatával kerül sor annak biztosítására is, hogy a weboldalak és a közösségi hálózatok összekapcsolódhatnak, és ezeken a hálózatokon tartalom megosztására kerülhet sor.

 

Hírlevélfeliratkozással kapcsolatos tudnivalók

E-mail címe megadásával az érintett elfogadja, hogy a HighVibes Kft. az érintett e-mail címét mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli, továbbá hogy a hírlevél küldéséhez a Rocket Science Group által működtetett MailChimp szolgáltatást mint adatfeldolgozót igénybe veszi.

A HighVibes Kft. a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a hozzájárulásban megjelölt céllal és ideig kezeli. Az érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed a HighVibes Kft. által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését a HighVibes Kft. az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti. A HighVibes Kft. az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

Hogyan kezeljük az adatait?

A személyes adatok kezelésének körébe tartozik különösen az adatgyűjtés, a tárolás adathordozón, a rendezés, a felhasználás és automatikus vagy manuális törlés a személyes adatok tekintetében, a fent meghatározott célok teljesülése érdekében.

 

A személyes adatok kezelésének szükségessége és önkéntes jellege

Egyes személyes adatokat kezelhetünk a HighVibes Kft., vagy valamely harmadik fél jogos érdeke alapján.

Ez vonatkozik különösen a cookie-kra, amelyek kezelése az alábbi célokból történik:

 1. a Weboldal funkcionalitásának biztosítása,
 2. felhasználói preferenciák tárolása a domainen, az adott munkamenet során, és
 3. a Weboldal forgalmának követése.

Egyéb célból a személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az ilyen adatkezeléshez a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon történik, tehát Ön nem köteles ilyen adatokat megadni. Amennyiben nem adott nekünk hozzájárulást, a személyes adatait emiatt nem kezeljük.

 

Az adatkezelés időtartama

A Weboldal funkcionalitását biztosító cookie-k tekintetében az adatkezelés minden egyes munkamenet lejártával megszűnik. A felhasználók preferenciáit az adott domainen, a munkamenet időtartamára, vagy egy indokolt, rövid időtartamra tároló cookie-k esetében az adatkezelés jogos érdeken alapszik. Ezek kezelése a felhasználó legutóbbi munkamenetének lejártától számított 12 hónap időtartamban történik.

Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, a személyes adatok kezelése a hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett időtartamban történik, vagy a hozzájárulás esetleges visszavonásáig.

 

Azon adatfeldolgozók vagy címzettek kategóriái, amelyek részére a személyes adatokat átadhatjuk

Indokolt esetben sor kerülhet arra, hogy a részünkre rendelkezésre bocsátott és általunk gyűjtött személyes adatok további felek részére továbbításra kerüljenek, ilyenek különösen: Marketing ügynökségek, analitikai és statisztikai szolgáltatók.

Google Analytics

Ez a Weboldal alkalmazza a Google, Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics elnevezésű szolgáltatását, amely cookie-k használatával elemzi, hogyan használják a felhasználók a Weboldalt. A Weboldal konkrétan a következő modulokat alkalmazza:

 • Google Tag Manager – A Weboldalon megtalálható címkék és kódrészletek kezelésére.
 • Google Analytics – Digitális analitikai eszközök, amelyek az adatok elemzése révén teszik lehetővé a felhasználói élmény alapos megismerését.
 • Google Analytics 360 Suite – Digitális analitikai eszköz az adatok elemzésére, amellyel mélyebb összefüggések tárhatóak fel, segítve a vállalatokat a marketing tevékenység hatásának mérésében és továbbfejlesztésében.
 • Google Adwords – Az Adwords a Google vállalat terméke, amely internetes hirdetések, illetve teljes hirdetési kampányok létrehozását, kezelését és értékelését teszi lehetővé. A Google Adwords cookie-kat használ fel működése során, elsősorban a kampányok optimalizálása és a hirdetések megfelelő célcsoportjának megválasztása érdekében.
 • DoubleClick – A DoubleClick a Google vállalat kereskedelmi szolgáltatása, amely az online marketing megvalósítását teszi lehetővé. Cookie-kat használ fel működése során, főként a kampányok optimalizálása és a hirdetések megfelelő célcsoportjának megválasztása érdekében.

A Weboldal használatáról a cookie által generált információk (beleértve az Ön IP-címét is) továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokban lévő szerverekre, és ott tárolhatják is azokat.

A Google arra használja ezeket az információkat, hogy elemezze a Weboldal használatát, és erről jelentéseket hozzon létre az üzemeltető számára, továbbá egyéb szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a Weboldalon folyó tevékenységekkel, illetve általában az internethasználattal kapcsolatosak. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatja, amennyiben erre jogszabály kötelezi, vagy az adott harmadik felek végzik az információk feldolgozását a Google részére. A cookie-k használatát a Weboldalon kikapcsolhatja a fent ismertetett módon, vagy pedig a böngésző erre vonatkozó beállításainak megváltoztatásával, de ha ezt minden cookie-ra vonatkozóan megteszi, nem fogja tudni a Weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.

Amennyiben a Google Analytics általi követést kívánja minden weboldalon kikapcsolni, keresse fel a következő weboldalt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics-re és a személyes adatok védelmére vonatkozó részletes információk: http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Ez a Weboldal alkalmazza a Facebook, Inc. (a továbbiakban: „Facebook”) analitikai célú cookie-jait, pixeljeit és egyéb technológiáit, amelyek lehetővé teszik információk gyűjtését és kinyerését a Weboldalról és más internetes oldalakról, tekintettel arra, hogy ezeket az információkat a Facebook a hirdetésekkel kapcsolatos mérések és célzott kiválasztási szolgáltatások nyújtására felhasználhatja.
Amennyiben visszavonja a Weboldalon történő cookie-k alkalmazására vonatkozó hozzájárulását, vagy kikapcsolja a cookie-k alkalmazását a böngészőjében, megszüntetheti a Facebook általi információgyűjtést és -felhasználást, de ha ezt minden cookie-ra vonatkozóan megteszi, nem fogja tudni a Weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.

Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar Ltd. társaság által biztosított Hotjar szolgáltatást alkalmazza, amely a weboldal felhasználók általi használatának elemzését lehető tévő cookie-kat vesz igénybe.
A Hotjar egy olyan kereskedelmi szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy weboldalon belül a számítógépes egér mozgásának, illetve kattintásainak követését és értékelését. Ennek segítségével érhető el a felhasználói élmény folyamatos továbbfejlesztése, a felhasználóbarát működés érdekében. A Hotjar szolgáltatás működés során cookie-kat vesz igénybe.

 

A személyes adatok forrása

Közvetlenül Ön.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az adatkezeléssel összefüggésben sor kerülhet arra, hogy személyes adatai az alábbi harmadik országokba, azaz az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba kerüljenek továbbításra.

A Google Analytics-szel, illetve az analitikai célú cookie-k, továbbá a Facebook, illetve a Hotjar által alkalmazott, fent meghatározott egyéb webes technológiák használatával összefüggésben, személyes adatai olyan szerverekre kerülhetnek továbbításra, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban vannak. Ez az adattovábbítás megengedett az Európai Bizottság a személyes adatok megfelelő védelméről és harmadik felek az Adatvédelmi Pajzs alapján történő megfelelő igazolására vonatkozó döntése (az Európai Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok közös jogi egyezményrendszere) alapján, és biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az Egyesült Államokba történő továbbítás során, az Európai Bizottság döntésével összhangban. Az adatkezelés ilyen továbbítás alapján nem igényli további jogi feltételek teljesítését.

 

Automatikus döntéshozatal személyes adatok alapján, ami jogi vagy más szempontból kérdéses lehet

Az itt meghatározott adatkezelés alapján semmilyen automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.

 

További információk

Sor kerülhet a személyes adatok közérdekű archiválására, valamint felhasználására tudományos, történelmi vagy kutatási célból.

Nem ellenőrizzük olyan külső weboldalak tartalmait, amelyekre hivatkozás mutat a Weboldalon. Nem vállalunk felelősséget a külső weboldalakon folyó személyesadat-kezelés tekintetében. Ezeket a hivatkozásokat (hiperlinkeket) a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásként biztosítjuk, és azokat saját felelősségére veheti igénybe.

Annak érdekében, hogy maximális védelmet biztosítsunk az általunk gyűjtött és kezelt adatok jogosulatlan megismerése, módosítása, közzététele vagy megsemmisülése ellen, megtettük a megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket, beleértve fizikai, elektronikus és irányítási jellegű eljárásokat is, amelyek óvják és védik a jelen weboldalon keresztül összegyűjtött információkat. A Weboldalunkon Ön által megadott különleges és személyes adatok titkosításra kerülnek és azok biztonságát SSL-hitelesítés védi. A fentiektől függetlenül, a személyes adatai biztonságát szavatolni nem tudjuk, amennyiben azokat Ön továbbítja, illetve ha Ön nem biztonságos módon kezeli azokat.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos megkereséseit az alábbi elérhetőségeken juttathatja el hozzánk:

E-mail: iroda@highvibes.hu

Postai levél: HighVibes Kft. 1112. Budapest, Rákó u. 15.